Siemens Isı Payölçer

Isı payölçer radyatör yüzeyine monte edilen ve radyatör yüzeyinden yayılan ısıyı ölçerek ölçüm bilgilerini kaydeden cihazdır. Tek sensörlü ve çift sensörlü olmak üzere iki farklı tipte payölçer vardır (radyatör sensörü, oda sensörü).

Isı Payölçerler

Ölçüm sıcaklığı
Tek sensör prensibi
Çift sensör prensibi
Dahili sensör
Harici sensör

Tek Sensörlü Payölçer;

Oda sıcaklıgını sabit kabul ederek, sadece radyatör sıcaklıgını ölçer ve radyatör yüzeyinden yayılan ısıyı hesaplayarak toplam tüketimi belirler.
Çift Sensörlü Payölçer;
Çift sensörlü payölçer radyatör sıcaklıgını ve oda sıcaklıgını ölçerek radyatör yüzeyinden yayılanısıyı ve harici kaynaklardan (günes, elektrikliısıtıcı) yayılan ısıyı hesaplar ve toplam tüketimi belirler.
Walke By Sistemler;
Her fatura dönemi sonunda payölçer tüketim verilerini 4 gün boyunca RF üzerinden yayımlar. Tüketim verileri, okuma görevlisi tarafından evlere girilmeden bina dısından mobil data kollektör ve PDA/Laptop yardımıyla toplanır.
Isı Payölçerler Fonksiyonları
o Isımaliyetlerini, farklıkullanıcıların ısıtüketimlerine göre paylaştırma
o Ölçülebilen radyatör sıcaklığı ile, radyatörden yayılan ısıyı belirleme
o Kurulum tarihinden itibaren tüketimin hesaplanması
o Önceki yıla ait ısı tüketim saklanması
 

Neo Web Design