Kampstrup Kalorimetre

Kalorimetre (ısı sayacı), debi ve fark sıcaklığı ile enerji ölçümü yapan bir cihazdır. Kalorimetre; bir debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi (integrator) ve sıcaklık sensörlerinden oluşur.

Kalorimetre; bir debi ölçüm ünitesi, bir hesaplama ünitesi ve sıcaklık sensörlerinden oluşacak, debi ölçüm ünitesi, ultrasonik ses dalgaları kullanarak yüksek ölçme hassasiyeti sağlayan ULTRASONİK ölçme prensibine dayalı olacak ve debi ölçüm ünitesi ile hesaplama ünitesi kolay montaj imkanı sağlayan kompakt bir dizayna sahip olacaktır.

Yatay, dikey pozisyonda montaja imkan veren, besleme ve dönüş hattı üzerine monte edilebilen,bakım ve kalibrasyon gerektirmeyen, 160°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, manyetik olmayan,mekanik aksam bulunmayan,ultrasonik dalgaların iletildiği iç yüzey ölçüm hassasiyetini artırmak içinözel plastikden imal edilmiş olup kalorimetre gövdesi gerektiğinde demonte edilebilip değiştirilebilmeli (15 m3/h’e kadar), kendi kendini test etme özelliği bulunan, hesaplama ünitesi debi, sıcaklık ve enerji tüketiminin ölçümü için gerekli olan donanım ve yazılımdan oluşan, sıcaklık sensörleri elektronik üniteye (sayaca) kalıcı olarak bağlanmış olan, debi bilgilerinin kaydı için elektronik sensör kontrolüne sahip, tüm faturalama bilgilerini yüksek hassasiyetle (dinamik oran 1:100) ve aşırı yük dayanıklılığı (qs/qp 2:1) olarak kaydeden tam elektronik,ultrasonik tip dizayn edilmiş olacaktır.

Hesaplama ünitesinde, debi ve sıcaklık bilgilerinin kaydı ile hesaplama, kayıt ve ekranda gösterilmesi fonksiyonları bulunacak, hesaplama ünitesi üzerindeki likit kristal ekrandan mevcut menülerin görüntülenmesi için kolay bir kontrol imkanı olacak ve gösterge üzerinden güç, enerji tüketimi, debi, gidiş-dönüş sıcaklıklarıokunabilecek özellikte olacaktır. Hesaplama ünitesi geriye dönük 36 aylık bilgileri hafızasında tutabilmelidir. Ölçülen değerlerin okunması, ölçüm kayıtlarının çıktılarının alınması ve ölçüm ayarlamaları için optik arayüz ve M-Bus tabanlı yazılım kullanılacaktır.

Likit Kristal Ekran Döngüleri

Kalorimetre hesaplama ünitesi LC ekranında 2 döngü bulunacaktır. Ana döngü ve servis döngüsü. İlk döngü ana döngü olarak ve ikinci döngü servis döngüsü olarak anılacaktır. Ana döngü şu anki enerji, gösterge testi ve son okunma tarihindeki enerjinin gösterilmesi için ayarlanmış olacak, servis döngüsü debi, gidiş sıcaklığı, dönüş sıcaklığı,sıcaklık farkı, güç, hacim ve bir sonraki okuma tarihi için mevcut verileri gösterecektir. Faturalandırma için okuma tarihi ayarlanabilir özellikte olacaktır. Kalorimetre hesaplama ünitesinin ön panelde butona kısa süreli basmak döngü içindeki bir sonraki görüntüyü, uzun süreli basmak bir sonraki döngüyü değiştirecektir. Butona 5 dakika basılmadığı durumda ekran enerji koruması amacıyla otomatik olarak kapanacak ve butona ilk defa basıldığında temel ekran belirecektir.

Neo Web Design